Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Дүнжингарав Өргөө компани УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1996.11.06
Тайлбар

Өргөө зочид буудал УҮГ-т нэгтгэсэн

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1996-11-06 А/227
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХ-ийн тогтоол 2000-11-03 14
НЗД-ын захирамж 2000-11-08 389
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1996.11.06-227.jpg

2000.11.08-389.jpg