Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Цахилгаан, дулаан, ус хангамж
Байгууллагын нэр Хэсэгчилсэн Инженежрийн хангамжийн удирдах газар /ХЗАЗГ/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 97
Байгуулагдсан огноо 1990.01.02
Тайлбар

НЗД-ын 2009 оны 183 дугаар захирамжаар хүчингүй болосн.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-06-14 Б/146 Халаалтын зуухны ашиглалтын төв
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2005-04-06 129 Халаалтын зуухны ашиглалт, зохицуулалтын газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 38 Халаалтын зуухын ашиглалтын газар /УҮГ/-ын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1. 1997.06.14-146.pdf

2. 38_1-5-1.pdf

3. halaaltiin-zuuh-ashiglaltiin-_Tuuhchilsen.lavlah.pdf