Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 22
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Нөхөрлөлийн гуанз
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1987.10.05
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1987-10-05 289 Нөхөрлөлийн гуанз
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1987.10.05-289.pdf