Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний яамны лифть засвар үйлчилгээний контор
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-24 104 УБ хотын Лифть засвар үйлчилгээний контор
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-11-14 331 Монгол лифт компани /УҮГ/-ийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.05.24-104.pdf

331_1-6-2.pdf