Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 15
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр Маягтын склад
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1979.06.23
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны захирамж 1979-06-23 144
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1979.06.23-144.jpg