Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Үл хөдлөх, бүртгэл, газрын харилцаа
Байгууллагын нэр Бүртгэл Хяналтын цэг /9 ширхэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1982.03.25
Тайлбар

1р хороолол, 120 мянгат, 32-р дэлгүүр, Улсын нэгдсэн 2-р эмнэлэг, Гэсэр сүмийн дэргэд

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1982-03-25 50 Бүртгэл хяналтын цэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1982.03.25-50.jpg