Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 21
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр Агнуурын бригад
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1979.04.05
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1979-04-05 65
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1979.04.05-65.pdf