Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 21
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Гачууртын сангийн аж ахуй
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 167
Байгуулагдсан огноо 1962.04.17
Тайлбар

1936-10-19-нд Сайд нарын Зөвлөлийн 45 дугаар хурлын 5 дугаар зүйлээр 1928 онд Улаанбаатар хотын захиргаанд олгосон нутаг дэвсгэрийг шинэчлэн тогтоожээ.

БНМАУ-ын  Улаанбаатар хотын АДХ-ын ГЗ-ны 1991 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 376 дугаар тогтоолоор 1992 оны 4 дүгээр сарын 1-нээр тасалбар болгон татан буулгаж, Районы эрхтэй "Гачуурт хорооны АДХ-ын гүйцэтгэх захиргаа" гэдэг нэртэй бологосон. 

1993-1995 Нийслэлийн Гачуурт дүүрэг, 1996-1997 Баянзүрх дүүргийн 20 хороо, Гачуурт тосгон болсон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Ардын Их хурлын Тэргүүлэгчдийн 1962-04-17 82 дугаар зарлиг Гачууртын сангийн аж ахуй
АИХ-н тэргүүлэгчдийн зарлиг 1962-04-17 82
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Ардын Их ХурлынТэргүүлэгчид 1964-07-29 135 дугаар зарлиг Гачуурт сумыг хороо болгон өөрчлөн байгуулж Улаанбаатар хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргаанд харьяалуулжээ.
Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчид 1974-01-07 2 дугаар зарлиг төв аймгийн Гачуурт сумыг хороо болгон өөрчлөн байгуулж Улаанбаатар хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргаанд харьяалуу
Улаанбаатар хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргаа 1977-12-25 Гачууртын сангийн аж ахуй
БНМАУ-ын Улаанбаатар хотын АДХ-ын ГЗ-ны 1991-12-19 376 дугаар тогтоол Районы эрхтэй
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
Ардын Депутатын Хурал 1991-12-19 376
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

gachuurtinsangiinajahui.pdf

11-2-542_72.pdf