Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Такси бааз
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1969-10-12 341 Хотын Тээврийг удирдах газарт
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 2001-09-26 285