Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Кино Танхим
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1967.06.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1967-06-02 165
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1969-03-20 89 Нүүдлийн киноны захиргааны дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1975-09-11 171 Улаанбаатар хотын кино үзвэрийн конторын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1975.09.11-171.pdf

1969.03.20-89_Page_3-2.pdf

1967.06.02-165.pdf