Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 22
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр "Чингис" зочид буудал
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1989.04.29
Тайлбар

ХГЗ-ын 1990 оны 2 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1989-04-29 93 Чингис зочид буудал
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1989.04.29-93.pdf