Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 20
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Ахуй үйлчилгээний төв, Оёдол засварын цех
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1986.12.25
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын нийтийн аж ажуйн үйлчилгээний яам, УБ хотын депутатуудын гүйцэтгэх захиргааны хамтарсан тогтоол 1986-12-25 А/286/266 Ахуй үйлчилгээний төв, оёдол засварын цех
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1986.12.25-266.pdf