Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Сүхбаатар районы сургууль, цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй /Багачууд компани, Балчирхан УҮГ/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 175
Байгуулагдсан огноо 1963.01.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Найрамдлын районы АДХГЗ-ны 1992-07-16 124тогтоол Багачууд компанийг байгуулсан.
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
1963-01-01 Хүүхдийн цэцэрлэгүүдийн хүнс хангамжийн төв
1980-01-01 Нэгдсэн хангамжийн газар
2001-01-01 Балчирхан УҮГ
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИХ-ын 2005-06-13 124 тогтоол
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

balchirhanulsiinuildevriingazar.pdf

2. BH_tuuhchilsen.lavlah.pdf

3.tuuhchilsen lavlah-1.pdf 

4.tuuhchilsen lavlah-2.pdf