Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Өнгөт зургийн төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ-ын Нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний яамны сайд, АДХГЗ-ны даргын хамтарсан тушаал 1990-04-03 А/53, Б/43 УБ хотын Ахуй үйлчилгээний удирдах газарт харьяалуулсан