Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Хөдөлмөр гуанз /ажилчны район/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1986.11.13
Тайлбар

НЗД-ын 1993 оны А/282 дугаар захирамжаар хүчингүй болгосон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1986-11-13 227 Хөдөлмөр гуанз
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1986.11.13-227.pdf