Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1992.01.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 1990-01-01 25-р тогтоол Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Монгол Улсын Засгийн газрын 1992-09-11 25 дугаар Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс
Монгол Улсын Засгийн газрын 2005-01-01 15 дугаар тогтоол б/ Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

uildverleluilchilgeeniiheltes.pdf