Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Гутал засварлах цэг /4 байршилд/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1986.03.19
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1986-03-19 А/76/38 Гутал засварлах цэг /4 байршилд/
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1986.06.19- 76.38.pdf