Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Жижиг талх үйлдвэрлэх цех /Октябрийн районы 3, 4 дүгээр хорооллын талхны төрөлжсөн 43 дугаар дэлгүүрийн дэргэд/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1986.04.09
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн яамны сайдын тушаал, УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1986-04-09 80/69 Жижиг талх үйлдвэрлэх цех /Октябрийн районы 3, 4 дүгээр хорооллын талхны төрөлжсөн 43 дугаар дэлгүүрийн дэргэд/
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1986.04.09-69.jpg