Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Ажилчны районы сургууль цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй /Хан-уул Хангамж, Цагаан Лавай, Өсвөр үе хүнс/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 192
Байгуулагдсан огноо 1979.01.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн,Сангийн яам, Ардын Боловсролын яам,УБХ-ын АДХ-ын Гүйцэтгэх захиргааны хамтарсан шийдвэр 1979-01-01 389 дүгээр тогтоол Ажилчны районы сургууль цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
1992-01-01 Цагаан лавай компани УҮГ аж ахуйн тооцоон дээр төсөв дээр суурилсан
1999-01-01 Хануул хангамж УҮГ
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХТ-ийн тогтоол 2006-07-01 154тоотоор
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

hanuulhangamjulsiinuildveriingazar.pdf

Түүхчилсэн лавлах uswur-ve-hvns.pdf

tuuhchilsen lavlah-1.pdf