Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Сүх Жанжин УҮГ /Залаат УҮГ/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 283
Байгуулагдсан огноо 1978.01.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБХ-ын АДХ-ын ГЗ-ны гишүүд, Сангийн яам, Ардын боловсролын яамны коллегийн хамтарсан хурал 1978-01-01 257/291/325 тоот Сүхбаатарын районы Сургууль цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй байгуулагдсан
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
1992-01-01 Аж ахуйн нэг компанийн тухай хууль гарсанаар аж ахуйн төвүүд бүтэц зохион байгуулалтын хувьд компани болсон
1992-01-01 Аж ахуйн нэгжийн тухай шинэ хуулийн дагуу Залаат нэртэй компани болсон.
2000-01-01 Нөхөрлөл, компанийн хуулиар Сүхжанжин УҮГ болсон.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

suhjanjinulsiinuildveriingazar.pdf

 Түүхчилсэн лавлах Suhjanjin-tuuhchilsenlavlah_283.pdf