Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Хүүхдийн сүү түгээх цэг /Налайх район/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1986.04.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн яамны сайдын тушаал, УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1986-04-01 72/52 Хүүхдийн сүү түгээх цэг /Налайх район/
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1986.04.01-72.52.pdf