Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Октябрийн районы сургууль, цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй /Асгат УҮГ/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 124
Байгуулагдсан огноо 1980.07.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн,Сангийн яам, Ардын Боловсролын яам,УБХ-ын АДХ-ын Гүйцэтгэх захиргааны хамтарсан шийдвэр 1979-01-01 389 тогтоол Октябрийн районы сургууль цэцэрлэгийн нэгдсэн аж ахуй
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
1992-01-01 Асгат бүрэн бус хариуцлагатай компани
1997-05-07 Асгат УҮГ
НИТ-ын хуралын,НЗД-ын захирамж 2006-07-01 154тогтоол, 368 захирамж Асгат нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1. asgatulsiinuildveriingazar.pdf

2. Asgat_tuuhchilsen lavlah.124.pdf

3.tuuhchilsen lavlah-1.pdf