Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Улаанбаатар сан
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 197
Байгуулагдсан огноо 1997.02.06
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НИТХТ-ийн тогтоол 1997-02-06 2 Улаанбаатар сан
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НИТХТ-ийн тогтоол 2000-04-26 50 Улаанбаатар сан УҮГ
НИТХ-ын тогтоол 2002-01-30 14 Улаанбаатар сан ХХК
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1. 1997.02.06-02.pdf

2. 2000.04.26-50.pdf

3. 2002.01.03-14.pdf

4. Түүхчилсэн лавлах ulaanbaatar-san.pdf