Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Нийтийн хоолны түргэн үйлчилгээний цэг /30 байршилд/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1985.12.31
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын худалдааа бэлтгэлийн яамны коллеги, УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1985-12-31 234/362 Нийтийн хоолны түргэн үйлчилгээний цэг /30 байршилд/
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1985.12.31-362.pdf