Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр "Тамирчин" гуанз
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1986.11.13
Тайлбар

НЗД-ын 1993 оны А/282 дугаар захирамжаар хүчингүй болгосон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1986-11-13 227 Тамирчин Гуанз
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1986.11.13-227.pdf