Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Автобус 1 компани НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 57
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-12-23 354 Автобус нэг компани УҮГ
НЗД-ын захирамж 1997-05-31 А/98 Автобус 1 компани
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-12-23 354
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-23 354 Автобус-1 компанийн дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗахиргаа, БНМАУ-ын тээврийн яамны хамтарсан хурлын тогтоол 1988-12-22 321/289 Автобус, троллейбусаар зорчигч тээвэрлэх дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗахиргаа, БНМАУ-ын тээврийн яамны хамтарсан хурлын тогтоол 1987-09-29 284/326 Троллейбус техник ашиглалтын дүрэм, троллейбусаар зорчих дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1987.09.29-284-326.pdf

1988.12.22-321-289_Page_21-2.pdf

1997.05.31 - 98.pdf

354_1-4_Page_4-2.pdf