Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах Төсөл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 125
Байгуулагдсан огноо 1997.07.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-07-02 Б/164 УБ хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах төслийг удирдах нэгж
НЗД-ын захирамж 2011-03-17 228
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2004-03-31 135 УБ хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах хоёр дахь төслийг удирдах нэгж
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-07-09 А/165 Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах төслийг удирдах нэгжийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2004-04-20 176 УБ хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах хоёр дахь төсөл
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.07.02-164.pdf

165_1-5-1.pdf

2004.03.31-135.pdf

176_1-6-1.pdf

2011.03.17-228.pdf

tuuhchilsen lavlah.pdf