Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2010.02.24
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НИТХТ-ийн тогтоол 2010-02-24 31
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1997-06-14 Б/146
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2010.02.24-31.pdf