Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Цахилгаан, дулаан, ус хангамж
Байгууллагын нэр Багануур-Ус
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 262
Байгуулагдсан огноо 1982.07.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1982-01-02 56 Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний газар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НИТХ-ын тогтоол 1999-10-06 97 Баганнуур-Ус
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1999.10.06-97.pdf

tuuhchilsen lavlah.pdf