Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Мэдээлэл, холбоо, хэвлэл мэдээлэл
Байгууллагын нэр Таймс ХХК
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2011.06.27
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НИТХТ-ийн тогтоол 2011-06-27 91
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2011.06.27 - 91.jpg