Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Автобус 3 компани НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 133
Байгуулагдсан огноо 1965.01.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1965-01-02 126 Гадаад мэргэжилтэнд үйлчлэх авто бааз
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-12-23 356 Автобус 3 компани УҮГ
НЗД-ын захирамж 1997-05-31 А/98 Автобус 3 компани
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХ-ын тогтоол 2006-04-20 90
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-23 356 Автобус-3 компанийн дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗахиргааны БНМАУ-н Тээврийн яамны хамтарсан хурлын тогтоол 1988-12-22 321/289 Автобус, троллейбусаар зорчигч тээвэрлэх дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.1988.12.22-321-289_Page_21-2.pdf

2. 1991.12.23 - 356.pdf

3. 1997.05.31 - 98.pdf

Avtobus3_tuuhchilsen_lavlah.pdf