Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Сургууль дундын сургалт үйлдвэрлэлийн төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1987.01.14
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын ардын боловсролын яамны коллеги, УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1987-01-14 11./10 Сургууль дундын сургалт үйлдвэрлэлийн төв
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1987.01.14- 11.10.pdf