Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Сувилагчийн мэргэжил олгох түр курс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1988.02.15
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Эрүүлийг хамгаалах яамны сайдын тушаал, УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1988-02-15 Б/12/40 Сувилагчийн мэргэжил олгох түр курс
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1988.02.15-40.pdf