Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 53 дугаар сургуулийн дэргэдэх тусгай дотуур байр
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1979.08.23
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1979-08-23 206
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1979.08.23-206.jpg