Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 4 дүгээр цэцэрлэг/Багануурын төвд/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 182
Байгуулагдсан огноо 1990.12.13
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-12-13 306
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.12.13.306.pdf