Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 37 дугаар сургууль /Чингэлтэй дэх/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1983.08.25
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1983-08-25 172 37 дугаар сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1983.08.25.172.jpg