Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Мэдээлэл, холбоо, хэвлэл мэдээлэл
Байгууллагын нэр Сурагч мэдээллийн төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1989.03.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
ШУТДБУХ,АБЯ,ШУА-ийн тэргүүлэгчдийн газар, УБ хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргааны хамтарсан тогтоол 1989-03-01 40/61/43/12 Сурагч мэдээллийн төв
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1989.03.01 - 40.61.43.12.pdf