Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Түлээний трестийн булнай дахь бригадыг түшиглүүлэн Налайх хотын 8 жилийн сургуулийн салбар бүлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1973.04.12
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1973-04-12 75
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1973.04.12-75.jpg