Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Техник мэргэжлийн боловсрол олгох байгууллага
Байгууллагын нэр Хандгайд дахь цанын баазыг түшиглүүлэн пионерийн зуслан
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1972.04.29
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1972-04-29 80