Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын бага хурлын тэргүүлэгчид
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1940.10.03
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-н Үндсэн хуулийн дагуу Сайд нарын Зөвлөлийн 50-р хурал 1940-10-03 8-р зүйл Улаанбаатар хотын бага хурлын тэргүүлэгчид
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөл 1953-04-13 117 Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчидийн депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1940-10-03 8-р зүйл Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчин ардын хурал ба хотын захиргааны дүрмийг баталжээ.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

ulaanbaatarhotiinbaghurlinterguulegchid-1.pdf