Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
248 Тольт бага сургууль /Сонгинохайрхан дүүрэг/ 1997.04.10 Tүүх унших
249 Сант бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1997.05.08 Tүүх унших
250 "Урь" бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 1997.07.18 Tүүх унших
251 Үй цай хятад бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 1997.10.21 Tүүх унших
253 Эрдэм сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1997.06.12 Tүүх унших
254 Ойн булаг сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1997.06.12 Tүүх унших
255 Ачлал сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1998.01.08 Tүүх унших
256 "О.С Мон-Анар бага сургууль /Сонгинохайрхан дүүрэг/ 1998.02.19 Tүүх унших
257 Мөрөн бага сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/ 1998.03.26 Tүүх унших
258 Цагчиг бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1998.05.07 Tүүх унших
259 Баян-Халиун бага сургууль /Хануул дүүрэг/ 1998.05.21 Tүүх унших
260 Галакси бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1998.05.21 Tүүх унших
261 Диана бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1998.05.21 Tүүх унших
262 Эрудит бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 1998.05.21 Tүүх унших
263 Арвис бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1998.08.05 Tүүх унших
264 Огонёк сургууль байгуулах /Баянзүрх дүүрэг/ 1998.08.12 Tүүх унших
265 Шинэ хишиг бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 1998.11.03 Tүүх унших
266 Мишээл ЕБ сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1998.11.03 Tүүх унших
267 Эрэл цогцолбор сургууль /хяналт тавих байгууллага Нийслэлийн Боловсролын газар/ 1998.07.11 Tүүх унших
268 Мэргэд бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1999.02.25 Tүүх унших