Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
142 Соёмбо 1989.09.07 Tүүх унших
142 "Эрдэм" бага сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2004.05.28 Tүүх унших
143 Олон хороодын Төлөөлөгчдийн хуралдаан 1 1924.04.07 Tүүх унших
143 Улаанбаатар хотын намын үүр 1 1925.5.4 Tүүх унших
143 Клиникийн 2- р Амаржих газар 138 1959.10.24 Tүүх унших
143 "Эрдэнэ" бүрэн дунд сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2004.05.28 Tүүх унших
144 Хэрэг эрхлэх хэлтэс 1 1945.4.7 Tүүх унших
144 Багахангай дүүргийн Хүн эмнэлэг 1989.01.01 Tүүх унших
144 Хувийн хэвшлийн Эрүүл мэндийн салбар 1 1988.10.29 Tүүх унших
144 "Тулга" бага сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2004.05.28 Tүүх унших
145 Тамга, тэмдэг анх хэрэглэсэн тухай. 1 1924.8.11 Tүүх унших
145 Байнга ажиллах комисс 1 1953.4.13 Tүүх унших
145 Жаргалант Тосгоны хүн эмнэлэг 230 1972.01.01 Tүүх унших
145 "Оюуны тулга" ахлах сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2004.05.28 Tүүх унших
146 ХУД-ийн Туул тосгоны хүн эмнэлэг 246 1964.08.12 Tүүх унших
146 "Дэлгэрэх" бүрэн дунд сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2004.05.28 Tүүх унших
147 Хүүхдийн Клиник Сувилал-4 270 1934.01.01 Tүүх унших
147 "Мэргэжилтэн" ахлах сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2004.05.28 Tүүх унших
148 Хүүхдийн клиник сувилал №20 1961.06.12 Tүүх унших
148 Улаанбаатар хотын төмөр замын төв эмнэлэг 1938.01.01 Tүүх унших