Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 251
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Үй цай хятад бага сургууль /Баянгол дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1997.10.21
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-10-21 А/204 Үй цай хятад бага сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.10.21.204.jpg