Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
269 Кингс Кидс бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1999.03.25 Tүүх унших
270 Сод бага сургууль /Багануур дүүрэг/ 1999.04.08 Tүүх унших
271 Монгол-Германы хамтарсан сургууль 1999.04.14 Tүүх унших
272 МГ-2 дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1999.04.08 Tүүх унших
273 Ундрал дунд сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.06.28 Tүүх унших
274 Можула бага сургууль /Хануул дүүрэг/ 1999.06.28 Tүүх унших
275 Сэтгэмж бага сургууль /Хануул дүүрэг/ 1999.06.28 Tүүх унших
276 Эхлэл бага сургууль /Хануул дүүрэг/ 1999.06.28 Tүүх унших
277 Оюуны оньс бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 1999.06.28 Tүүх унших
278 Мечта бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 1999.06.28 Tүүх унших
279 Сакура бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1999.06.28 Tүүх унших
280 Сутай бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 1999.06.28 Tүүх унших
281 Оюу-Элит бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.06.28 Tүүх унших
282 Инайтмэнт бүрэн дунд сургууль /Чингэтэй дүүрэг/ 1999.08.20 Tүүх унших
283 Билгүүн бага сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/ 1999.08.20 Tүүх унших
284 Төгс жаргалант бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.08.20 Tүүх унших
285 Эрдэмтөгс бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.08.20 Tүүх унших
286 Энх бага сургууль /Баянгол дүүрэг/ 1999.08.20 Tүүх унших
287 Шинэ үе бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/ 1999.08.20 Tүүх унших
288 Кириллици бага сургууль /Баянзүрх дүүрэг/ 1999.09.09 Tүүх унших