Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
189 "Сэцэн" бага сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
190 "Цацраг" бага сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
191 "Гэгээн" бага сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2006.06.14 Tүүх унших
197 "Замбага" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн шинжлэх ухаан боловсролын газар, Засаг дарга нар/ Tүүх унших
198 Соёл хүртээмж" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн шинжлэх ухаан боловсролын газар, Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
199 "Молор" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн шинжлэх ухаан боловсролын газар, Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
200 "Чи чадна" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
201 "Шатлал" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
202 "Ес эрдэм" бүрэн дунд сургууль /хяналт тавих газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,Нийслэлийн боловсрол шинжлэх ухааны газар, Засаг дарга нар/ 2007.06.15 Tүүх унших
203 "Шинэ дэлхий" бүрэн дунд сургууль 2007.06.15 Tүүх унших
205 20 дугаар сургууль /”Ган зам” цогцолбор/ /Октябрийн район/ 181 Tүүх унших
216 Гэр бүл эрүүл ахуйн сургууль 1979.11.29 Tүүх унших
217 7 дугаар сургууль /”Буянт-Ухаа” цогцолбор сургууль”. 89-р сургуультай нийлсэн/ Ажилчны район/ Tүүх унших
218 26 дугаар сургууль /Хануул дүүрэг Туул хороо/ Tүүх унших
219 31 дүгээр сургууль /Сүхбаатарын районы 5 хороолол/ 181 1982.09.02 Tүүх унших
240 Анхан шатны сургууль /Гачууртын харьяа/ 1991.08.01 Tүүх унших
241 Шашны сургалттай дунд сургууль 1991.01.24 Tүүх унших
242 Оройн түр сургууль /Номын санч, Уншлагын танхимын ажилтнуудын боловсролыг дээшлүүлэх түр сургууль/ 1967.02.02 Tүүх унших
243 Налайхын 8-н жилийн тусгай сургууль 1990.11.01 Tүүх унших
247 Англи хэлний сургалттай "Future" бага сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/ 1996.09.19 Tүүх унших