Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
137 Наранбулаг ББХК, Баянцээл ББХК, Өрнөлт-3 ХЭАА, Хүннү ББХК 1996.02.08 Tүүх унших
137 "Билэг" ахлах сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгэмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар, Засаг дарга нар/ 2004.05.28 Tүүх унших
138 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 1997.02.01 Tүүх унших
138 Туул импекс 1990.11.29 Tүүх унших
138 "Аварга" бүрэн дунд сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2004.05.28 Tүүх унших
139 Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 177 1955.01.01 Tүүх унших
139 Өлзий компани 1992.02.13 Tүүх унших
139 "Цагаан-Уул" бүрэн дунд сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2004.05.28 Tүүх унших
140 Хотын үйлдвэрчний эвлэл 1 1932.01.01 Tүүх унших
140 Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 213 1982.01.01 Tүүх унших
140 "Эрхэс" ахлах сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2004.05.28 Tүүх унших
140 Улаанбаатар импэкс УҮГ 1992.12.17 Tүүх унших
141 Захирах яамны шууд захиргааны газрууд 1 1937.4.23 Tүүх унших
141 Тусгай дүрэмээр хотын хэмжээнд ажиллах газрууд 1 1937.4.23 Tүүх унших
141 Шүд Эрүү нүүрний эмгэг судлалын төв 130 1986.01.01 Tүүх унших
141 Хиймэл цэцгийн цех Tүүх унших
141 "Хөвгүүд" ахлах сургууль /Хяналт тавьж ажиллах нь Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Боловсролын газар,Засаг дарга нар/ 2004.05.28 Tүүх унших
142 Орон нутгийн чанартай газрууд 1 1937.05.04 Tүүх унших
142 Төсөв санхүү 1 1924.06.01 Tүүх унших
142 Сэргээн засах клиник сувилал 180 1980.01.01 Tүүх унших