Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 272
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр МГ-2 дунд сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1999.04.08
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1999-04-08 А/60
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1999.04.08.60.jpg