Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 283
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Билгүүн бага сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1999.08.20
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1999-08-20 А/162
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1999.08.20-A162.pdf