Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Хүүхдийн биеийн тамир, Спорт, уран бүтээлийн төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1986.10.16
Тайлбар

ГЗ-ны 1989 оны 216-р дугаар тогтоолоор хүчингүй.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1986-10-16 222 Хүүхдийн биеийн тамир, спорт, уран бүтээлийн төв
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-08-21 255 Улаанбаатар хотын Хүүхдийн төлөө төвийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 09 Биеийн тамир, спортын хорооны дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

255_1-5_Page_5-2.pdf  

1986.10.16-222.pdf

09_1-4-1.pdf