Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Улаанбаатарын "Дөрвөн уул" радио
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 174
Байгуулагдсан огноо 1995.12.15
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НИТХТ-ийн тогтоол 1995-12-15 83 “Дөрвөн –Уул” радио
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХ-ын тогтоол 2005-06-22 130
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1995-12-15 А/273 Дөрвөн-уул радиогийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1995.12.15-83.pdf

1995.12.15-273.pdf

2005.06.22-130.pdf